Sao Phá Quân ở cung tài bạch

Phá Quân thủ cung tài bạch, không giỏi quản lí tài chính, mà có tính chất tìm ra nguồn tiền tài mới. Phương thức tìm ra nguồn tiền tài mới của nó cũng khác với người bình thường. Nhung sau khi tìm ra nguồn tiền tài mới, người đi theo cũng rất nhiều. Có sát tinh, dễ gây ra tranh chấp cực lớn; không có sát tinh, tuy có người đi theo nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Thiên Cơ thủ cung tài bạch cũng có tính chất tương tự, chỗ khác nhau là, cái Thiên Cơ được là cơ hội có sẵn, nhưng không có người hỏi tới, một khi hỏi tới thì xảy ra tranh chấp; khác với Phá Quân là tự tìm ra cơ hội.

Phá Quân thủ cung tài bạch, nguồn tiền tài đến từ nhiều phương diện. Đồng cung với Hỏa Tinh, cũng chủ về hoạnh phát, tính chất hoạnh phát này khác với cục “Hỏa Tham”, “Linh Tham”. Tiền của Tham Lang có được là tiền bất ngờ, có tính chất bất kì; còn tiền của Phá Quân có được là nhờ tự tìm ra nguồn tiền tài mới mà có.

Phá Quân ưa đồng cung với Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc. Nếu bản thân Phá Quân Hóa Lộc, ắt sẽ làm kiêm nghề, kiêm chức vụ để kiếm tiền; có sao lộc, đương nhiên chủ về thu nhập dồi dào, cũng chủ về nguồn tiền tài khá ổn định.

Phá Quân thủ cung tài bạch, phần nhiều chủ về nghề nghiệp chuyển biến rồi mới có thể giàu có. Dù gặp các sao sát, kị, sau khi chuyên nghề cũng có thế cải thiện hoàn cảnh. Nếu gặp “Lộc Quyền Khoa hội”, thì sự chuyển biến sẽ xảy ra đột ngột. Cho nên lúc Phá Quân Hóa Lộc, hoặc có “Lộc Quyền Khoa hội”, rất ưa gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, chủ về cuộc đời gặp nhiều cơ hội.

Phá Quân có Kình Dương đồng cung, cũng chủ về hoạnh phát, nhưng hoạnh phát có ý vị tranh đoạt, tức do tranh đoạt mà có. Vì vậy gây ra bất hòa, tranh chấp rất lớn, nếu có các sao không, kiếp, hình, hao, sẽ chủ về được mau mất mau.

Phá Quân thủ cung tài bạch, chủ về phá tan trước hưng phát sau. Nhưng nếu không có cát hóa và sao cát hội, mà còn gặp sát tinh, thì sau khi phá tán, thất bại, muốn hưng phát trở lại cũng rất khó.

Phá Quân đồng cung với Vũ Khúc Hóa Kị, thường cảm thấy thiếu năng lực tài chính. Nếu gắng gượng xoay sở, không những lấy đẩu này đắp và đầu kia, mà càng muốn cái sửa càng phá tán nhanh hơn.

Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối cung là “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, rất ưa Liêm Trinh Hóa Lộc, lúc nay Phá Quân ắt sẽ Hóa Quyền, chủ về quyền lực và tiền bạc đều tăng, danh lợi song thủ, Nhưng nếu Phá Quân không có lộc, chỉ gặp các sao phụ, tá cát, mà sát tinh cũng không nặng, chủ về một khi nắm quyền, thì lập tức hao tài, phá tán; cần phải chinh lí nghiệp vụ, mới có thể khôi phục như cũ. Nếu có các sao sát, kị, không, kiêp, thì phá tài cực lớn, thường thường việc sắp thành lại hỏng. Trường hợp có cát hóa và sao cát, thì có danh trước có lợi sau, tuy danh lớn hơn lợi, nhưng cũng sẽ giàu có.

Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, đối cung là “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, nếu Vũ Khúc Hóa Kị thì chủ về “cọp mà ăn thức ăn của mèo”, thường sẽ phá sạch tổ nghiệp rồi mới tạo dựng sự nghiệp mới, dù “Lộc Quyền Khoa hội” cũng vậy.

Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, đối cung là Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, ắt sẽ có phúc ấm của cha ông, nhưng sẽ không giữ được. Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, thì trái lại, sẽ chủ về có vốn ít. Cả hai trường hợp đều sẽ phát triển, nhưng trường hợp trước phát triển lớn hon. Gặp Hóa Kị (Tham Lang Hóa Kị là ngoại lệ) thì sau khi phát tài ắt sẽ hao tài, phá tán liền.

Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, thường thay đổi theo chiều hướng xấu. Dù có sao cát, nếu không có Lộc Tồn hay Hóa Lộc, cũng thường chủ về vừa phát lên là bị thất bại.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất là rơi vào “Thiên La, Địa Võng”, đối cung là “Tử Vi, Thiên Tướng”, cần phải có một lần đột phá mới thành công; dù hội cát hóa và sao cát cũng vậy. Rất ưa Thiên Khôi, Thiên Việt giáp cung, hoặc đối cung được Thiên Khôi, Thiên Việt giáp, thì cuộc đời gặp nhiều cơ hội phát triển hoặc sáng lập nên sự nghiệp mới.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp các sao sát, kị, hình, thì tình hình càng lúc càng xuống thấp, cho nên cần phải xem xét kĩ đại vận hoặc lưu niên mà định thời cơ tiến thoái. Rất ngại có Đà La đồng độ, chủ về có cơ hội đột phá nhưng cũng dễ thất bại. Đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp thì tiền bạc xoay chuyển rất khó khăn, Cho nên rất không nên tự kinh doanh làm ăn; nhiều lức trả tiền mua sắm cũng cần phải suy tính cẩn thận, có thể do đó mà thâm hụt tiền bạc.

Phá Quân ở ba cung Hợi, Tí, Sửu, đều không nên có Văn Khúc Hóa Kị đồng độ, chủ về nảy sinh phá tán, thất bại nghiêm trọng. Nếu gặp thêm các sao sát, hình, hao xung hội, sẽ chủ về vỡ nợ, phá sản.

Trung tâm Khoa học và Tâm Linh Việt - Thầy Tuấn - 0978 39 79 94

Bình luận bài viết:

Back To Top