Danh mục: Tâm Linh

ĐI XUỐNG ÂM PHỦ RỒI TRỞ LẠI NHÂN GIAN

Phải khuyên giải họ hãy tu nhân tích đức; chỉ làm việc tốt, không làm việc xấu; tín Thần tín Phật, tin hiểu nhân quả; hiếu thuận mẹ cha, không được giết hại sinh mệnh; không tham lam chiếm đoạt những thứ không phải của mình; không tham luyến sắc dục, không mang tâm đố kỵ, không làm tổn thương người khác

Back To Top